มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

รปศ.ท้องถิ่นจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1
วันนี้ (25 ม.ค. 61)  เวลา  08.45  น. ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  ผศ.ดร.ฆนัท ธาตุทอง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช   ประธานเปิดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 


คำสำคัญ

รปศ.ท้องถิ่นรปศ.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1รัฐประศาสนศาสตร์สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th